فارسی / English

روز: دی ۱۳, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه ” دمونتاژ و مونتاژ دکل و اتصال خط 400 کیلو ولت ورودی به پست برق داخل شرکت ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” دمونتاژ و مونتاژ دکل و اتصال خط 400 کیلو ولت ورودی به پست برق داخل شرکت ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر   این مناقصه تا روز دوشنبه مورخ 99/10/22 تمدید گردید. پیش بینی هزینه بهای دمونتاژ در قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. اسناد مناقصه دانلود پیش نویس قرارداد دانلود مدارك فني و ريزمتره دانلود

آگهی مناقصه ” ساخت و اجرای نمگیر دوم پروسس واحد گوهر ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” ساخت و اجرای نمگیر دوم پروسس واحد گوهر ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر پیش نویس قرارداد دانلود دعوت نامه دانلود مشخصات فنی دانلود

آگهی مناقصه ” تامین متریال و اجرای پارکینگ مسقف ساختمان HSE ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” تامین متریال و اجرای پارکینگ مسقف ساختمان HSE  ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر برآورد دربهاي كركره اي دانلود برگه مالي و فهرست بها – ابنيه دانلود برگه مالي و فهرست بها – تاسيسات برقي دانلود برگه مالي و فهرست بها – تاسيسات مكانيكي دانلود خلاصه ارقام و مالي براورد دانلود دعوتنامه و دستورالعمل مناقصه دانلود نقشه هاي ساختمان،مكانيك و برق دانلود فرم پیشنهاد قیمت دانلود نقشه های معماری دانلود