شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

.Gol-Gohar Iron & Steel Development co

تولید کننده آهن اسفنجی و فولاد

قیمت آهن اسفنجی