فارسی / English

آگهی مناقصه ” تامین متریال و اجرای پارکینگ مسقف ساختمان HSE ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” تامین متریال و اجرای پارکینگ مسقف ساختمان HSE ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” تامین متریال و اجرای پارکینگ مسقف ساختمان HSE  ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

برآورد دربهاي كركره اي
برگه مالي و فهرست بها - ابنيه
برگه مالي و فهرست بها - تاسيسات برقي
برگه مالي و فهرست بها - تاسيسات مكانيكي
خلاصه ارقام و مالي براورد
دعوتنامه و دستورالعمل مناقصه
نقشه هاي ساختمان،مكانيك و برق
فرم پیشنهاد قیمت
نقشه های معماری