فارسی / English

روز: مرداد ۱۶, ۱۳۹۹

مناقصه احدث ساختمان رفاهی دپو

مناقصه تامین متریال و احداث ساختمان رفاهی درب شمای و غربی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اسناد فنی دانلود اسناد مناقصه دانلود

مناقصه احداث جاده های شمال غرب و جنوب سایت

مناقصه اجرای جاده و محوطه سازی شمال غرب و جنوب سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اسناد فنی جاده شمال سایت دانلود اسناد فنی جاده جنوب سایت دانلود اسناد مناقصه دانلود