فارسی / English

اقتصاد چرخشی

موضوعتاریخ فراخوانوضعیتتوضیحاتچکیده
استحصال آهن و پنتوکسید وانادیوم از سرباره فولادسازی1403/01/01دریافت پروپوزال
فرآوری گرم سرباره به منظوره گرانوله کردن در محل ریزش سرباره1403/01/01دریافت پروپوزال
کاهش اتلاف آب در کولینگ تاورها1401/01/01دریافت پروپوزال
امکان سنجی تولید برق از اجکتورهای کارخانجات احیا و فولاد سازی1401/02/01در حال انجام