فارسی / English

اهداف تحقیق و توسعه

اهداف تحقیق و توسعه

اهداف واحد تحقیق و توسعه که در جهت تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب برای یک سازمان می باشد، بر اساس اولویت ها و نیازهای آن سازمان در یک چارچوب منسجم تدوین می گردند که می توان برخی را به شرح زیر نام برد:

 • تولید محصول با محصولات جدید و ارتقای کیفیت
 • تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه سازی فرآیندها
 • بازدهی سریع سود، بهبود سریع عملکردها
 • کشف و درک فرصت ها و نیازهای بازار
 • پاسخ به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان و ایجاد رفاه و آسایش برای مردم
 • مشارکت قوی در جریان های دانش و یادگیری
 • ارتقای بازدهی فعالیت نیروی انسانی که نهایتا باعث افزایش درآمد افراد نیز می گردد
 • افزایش نیروی رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی و حضور فعال در بازارهای جهانی
 • ارتقای میزان خوداتکایی
 • تحقیقات در راستای کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید
 • آنالیز دقیق وضعیت محصولات موجود و آنالیز دقیق میزان کارآمدی برنامه های جاری و پرسنل موجود