فارسی / English

محمد محياپور مديرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر عنوان کرد: جهش تولید در گرو صادرات

محمد محياپور مديرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر عنوان کرد: جهش تولید در گرو صادرات

محمد محياپور مديرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر عنوان کرد:

جهش تولید در گرو صادرات

در سال‌هاي گذشته همواره از کاهش وابستگي اقتصاد کشور به نفت به‌عنوان يک ضرورت ياد شده اما عدم وجود جايگزين مناسب براي اين درآمدها مانع از اجرايي شدن اين ضرورت شده است. در اين ميان چندسالي از مطرح شدن پتانسيل بخش معدن و صنايع معدني براي جايگزيني با درآمدهاي نفتي مي‌گذرد و اين بخش توانسته به خوبي پتانسيل خود در اين زمينه را نمايان کند. به خصوص در سال گذشته با شدت گرفتن تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي نفتي بخش معدن و صنايع معدني توانست به خوبي نقش موثري در توليد ناخالص داخلي و ارزآوري براي کشور داشته باشد. حال با نام‌گذاري سال جاري به‌عنوان جهش توليد انتظار مي‌رود که اگر اين سياست به‌درستي در بخش معدن و صنايع معدني کشور ايفا شود، درنهايت سهم اين حوزه در درآمدهاي کشور و جايگزيني آن با اقتصاد نفتي نيز افزايش پيدا کند.

براي مشخص شدن هرچه بيشتر اين موضوع گفت‌وگويي با مديرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر داشت. محمد محياپور معتقد است وجود ذخاير قابل توجه معدني به‌خصوص در حوزه سنگ آهن اين زمينه را براي کشور فراهم کرده که با تاکيد بر تکميل زنجيره فولاد بتواند درآمدزايي قابل توجهي از اين حوزه داشته باشد. عملکرد قابل توجه تمامي بخش‌هاي زنجيره فولاد به بيشتر مشخص شدن نقش معدن و صنايع معدني در افزايش توليد ناخالص داخلي افزده است. در سال گذشته (رونق توليد) عملکرد مناسب زنجيره فولاد رشد توليد در تمامي بخش‌هاي زنجيره را درپي داشت که علاوه بر تامين نياز بازار داخل به صادرات قابل توجهي نيز منجر شد. در سال جاري نيز که «جهش توليد» نامگذاري شده بايد ازسويي توليد در بخش‌هاي مختلف زنجيره افزايش پيدا کند و از سوي ديگر با تسهيل قوانين صادراتي رونقي در صادرات به‌وجود آيد چرا که اين امر درنهايت مزايايي ازجمله درآمدزايي ارزي، کاهش اتکا کشور به درآمدهاي نفتي، اشتغال‌زايي و … را به همراه خواهد داشت.

جنابعالي نقش صنعت فولاد در کاهش وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و به نظر شما شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر چه نقشي مي‌تواند در اين زمينه ايفا کند؟

صنايع معدني و به‌خصوص صنعت فولاد از پتانسيل قابل توجهي در افزايش توليد ناخالص داخلي و ارزآوري براي کشور برخوردار هستند که همين امر مي‌تواند مزيتي مهم براي کشور براي جايگزين کردن اين بخش با بخشي از اقتصاد نفتي کشور باشد. خوشبختانه در سال‌هاي اخير پتانسيل اين حوزه در درآمدزايي ارزي بيشتر نمايان شده است. درواقع عملکرد مناسب شرکت‌هاي زنجيره فولاد در سال‌هاي گذشته باعث شده تا بازار داخل در بسياري از حلقه‌هاي زنجيره تامين شود و همچنين در ادامه رشد قابل توجهي در صادرات محصولات مختلف زنجيره به‌وجود آمد که همين امر درآمد ارزي مناسبي را براي کشور ايجاد کرد. همين نتايج مثبت اميدي براي جايگزيني اين بخش با اقتصاد نفتي به‌وجود آورد. شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر باوجودي که عمر زيادي از به بهره‌برداري رسيدن آن نمي‌گذرد توانسته با ارائه محصولي با کيفيت رضايت بازار داخل را تامين کند. همچنين محصولات اين شرکت با اقبال بسيار خوبي در بازار بين‌المللي روبرو شده‌اند و پتانسيل افزايش صادرات و رشد درآمدزايي ارزي براي کشور دارند که اين امر به‌خصوص در شرايط کنوني تحريم‌ها که صادرات بسياري از محصولات دشوار شده و دولت در تامين درآمد ارزي با مشکل روبرو است، اهميت قابل توجهي دارد.

براي سال جاري چه برنامهاي را در زمينه توليد مدنظر گرفته است؟

با همت تمامي کارکنان مجموعه توسعه آهن و فولاد گل‌گهر موفق شديم تا در سال 98، توليد 2 ميليون و 800 هزار تن آهن اسفنجي را در مجموعه محقق کنيم. از آنجاييکه سال جاري از سوي مقام رهبري سال جهش توليد نامگذاري شده در شرکت توسعه آهن و فولاد برنامه‌اي دقيق براي ارتقا سطح توليد محصول شرکت در سال جاري به بيش از 3 ميليون تن تدوين شده است. در فروردين ماه نيز تمام برنامه‌هاي توليد مجموعه طبق برنامه‌ريزي پيش رفته و اميدواريم تا پايان سال برنامه در نظر گرفته شده محقق شود.

براي جلوگيري از شيوع بيماري کرونا در ميان کارکنان مجموعه چه اقداماتي صورت دادهايد و پيشامد شيوع اين بيماري چه تغييري در شرايط کاري شما ايجاد کرده است؟

با شيوع اين بيماري و به‌منظور حفظ سلامت نيروي کار، پروتکل‌هاي بهداشتي به‌صورت جدي در شرکت توسعه آهن و فولاد درنظر گرفته و رعايت شد. در ادامه نيز نيروهاي بخش‌هاي مختلف در مجموعه شيفت‌بندي شدند و به‌نحوي برنامه‌ريزي شد که هر روز افراد کمتري در محل کار حضور داشته باشند اما نيروها کار يکديگر را پوشش دهند تا بدين ترتيب در عين حفظ سلامتي تمامي کارکنان خللي در برنامه‌هاي توليد به‌وجود نيايد. بدين ترتيب تا زماني که کشور درگير اين بيماري است کار در شرکت توسعه آهن و فولاد به‌همين صورت ادامه پيدا مي‌کند.

علاوه بر ادامه روند توليد در دوران بيماري طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته و با رعايت تمامي نکات و الزامات بهداشتي اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي مجموعه نيز استمرار دارد.

در سال گذشته صادرات چه بخشي از بازار فروش شما را تشکيل داد؟

يکي از موفقيت‌هاي شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در سال 98 رشد صادرات آهن اسفنجي بود. از آنجاييکه در نيمه دوم سال 97 بازار داخلي با مازاد آهن اسفنجي روبرو شد که اين مازاد نياز تا ماه‌هاي ابتدايي سال 98 نيز استمرار داشت، شرکت توسعه آهن و فولاد از همان زمان اقدام به برنامه‌ريزي براي صادرات محصولات خود کرد و براي اجرايي شدن اين امر اقدام به بازارسازي در شرکت‌هاي مختلف فولادساز در نقاط مختلف دنيا کرد.

از آنجاييکه اغلب واحدهاي فولادساز دنيا مصرف‌کننده قراضه هستند و شناختي از محصول آهن اسفنجي ندارند، اين بازاريابي کمي زمان‌بر شد. اما درنهايت با ارسال حدود 20 محموله نمونه توانستيم به بازار مناسب صادراتي دست پيدا کنيم که اين امر دستاورد بزرگي براي مجموعه و حتي کشور بود.

از ماه‌هاي ابتدايي سال 98 شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر پس از تامين نياز بازار داخل که همواره اولويت مجموعه بود، بخشي از محصول توليدي خود را نيز به صادرات اختصاص داد و محموله‌هاي خود را به مجموعه‌هايي که در چند ماه قبل شناسايي کرده بود ارسال کرد. صادرات علاوه بر به تعادل رساندن بازار داخل از لحاظ تامين ارز براي کشور و مجموعه اهميت بالايي دارد. هر واحد توليدي براي تامين قطعات مورد نياز و يا طرح‌هاي توسعه‌اي خود نياز به ارز دارد، بنابراين لازم است که امکان صادرات داشته باشد.

با اين وجود در ماه‌هاي پاياني سال 98 وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به وضع عوارض بر روي صادرات آهن اسفنجي کرد که همين عوارض صادرات توليدکنندگان داخلي را غير اقتصادي کرد و باعث شد تا مجموعه نتواند از پس تعهدات صادراتي خود برآيد.

بهنظر جنابعالي استمرار صادرات چه نقشي در تحقق جهش توليد دارد؟

بخشي از جهش توليد با صادرات تحقق پيدا مي‌کند، لازم است که به هر توليدکننده آهن اسفنجي اين اجازه داده شود که 30 درصد محصولات خود را صادر کند. بدين ترتيب  علاوه بر تامين نياز بازار داخل به آهن اسفنجي اين بازار به تعادل مي‌رسد و رونق تجارت داخلي حفظ مي‌شود. همچنين صادرات براي تامين ارز موردنياز توليدکنندگان ضرورت دارد. شرکتي همانند توسعه آهن و فولاد گل‌گهر درحال اجراي طرح توسعه‌اي است و بايد بخشي از محصول خود را براي تامين ارز مورد نياز اين طرح‌ها صادر کند.