فارسی / English

مرمت و بازسازي خانه مرحوم دکتر علی صادقی توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

مرمت و بازسازي خانه مرحوم دکتر علی صادقی توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

در گفتگو با مهندس آرش؛ مدير زيرساخت و عمراني شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر مطرح شد:

مرمت و بازسازي خانه  مرحوم دکتر  علي صادقي

توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر

شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر يکي از بزرگترين شرکتهاي فعال منطقه گلگهر، به عنوان بزرگترين شرکت عرضه کننده و سومين توليد کننده بزرگ آهن اسفنجي در کشور است اين شرکت که توسط مهندس محياپور مديريت ميشود، با درايت و  تجربه مديرعامل بوميو هييت مديره فعال، علاوه بر فعاليت حرفهاي که در حوزه صنعت دارد، عمل به مسووليتهاي اجتماعي را سرلوحه کار خود قرار داده و معتقد است اين مسووليتها ميتواند شور و نشاط اجتماعي را به ارمغان بياورد. يکي از اقدامات اخير شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر مرمت و بازسازي خانه مرحوم دکتر علي صادقي ميباشد، در همين رابطه با مهندس محسن آرش؛ مدير زير ساخت و عمراني شرکت و مدير پروژه مرمت خانه مرحوم دکتر علي صادقي گفتگويي انجام داديم که در پي ميآيد؛

 جناب مهندس بفرماييد، وضعيت خانه دکتر صادقي که مرمت آن برعهده شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر  قرار گرفته در حال حاضر چگونه است؟

بر اساس تفاهمنامه في ما بين شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر و مجمع خيرين سلامت مقرر شده مرمت و بازسازي خانه دکتر صادقي بزرگ خير سلامت سيرجان توسط شرکت توسعه آهن و فولاد انجام شود. اين بنا که در اختيار مجمع خيرين سلامت و آستان قدس رضوي قرار دارد به عنوان بناي داراي ارزش تاريخي به ثبت ميراث فرهنگي رسيده است. تا امروز بيش از 400 ميليون تومان در فاز اول اين پروژه هزينه شده و پيش بيني ميشود تا شش ماه آينده عمليات بازسازي و مرمت بنا به اتمام رسيده و آماه بهره برداري شود. عمليات اجرايي پروژه توسط پيمانکار داراي صلاحيت از سوي اداره ميراث فرهنگي در حال انجام است و بر اساس طرح مرمتي مصوب اداره کل ميراث فرهنگي استان کار مرمت و بازسازي انجام ميشود.

در خصوص جزييات طرح توضيحاتي بفرماييد؟

اين طرح که نسخهاي از آن در دست مجمع خيرين سلامت و نسخهاي در اختيار شرکت توسعه آهن و فولاد است  به عنوان نقشه اجرايي در دستور کار پيمانکار قرار دارد و کليه مصالح از مصالح متجانس بنا استفاده ميشود. سعي شده در بازسازي و مرمت؛ اصالت بنا به طور کامل حفظ شود و ضوابط فني ميراث فرهنگي کاملا رعايت شود. به طور کامل اين کار با نظارت کارشناسان فني ميراث فرهنگي انجام ميشود و تأمين اعتبار آن بر عهده شرکت توسعه آهن و فولاد است.
فاز اول با مرمت پشت بام تمام شد؛ در خصوص اختصاص بودجه فاز دوم اين طرح چه برنامهاي داريد؟

در فاز اول طبق برنامه 500 ميليون تومان براي مرمت بنا در نظر گرفته شده که تا کنون400 ميليون تومان آن هزينه شده است  تا اين مرحله اجازه نداديم پروژه با مشکل مالي روبرو شود. اميدواريم با همراهي و ديدگاه مثبت مديرعامل شرکت اين پروژه به نحو مطلوب به اتمام رسد.

 پيشرفت مرمت بنا چقدر است؟

در فاز اول مرمت سقف بنا به صورت اصولي و با نظر کارشناسان فني به اتمام رسيده است. پروژه مورد بازديد استاندار و مقامات استاني و شهرستاني هم قرار گرفته و مورد تاييد بوده. تلاش ما بر اين است که طبق برنامه زمانبندي پروژه به اتمام برسد.

 اين بنا پس از بازسازي چه کاربري خواهد داشت؟

ابتدا بايد مرمت به صورت کامل انجام شود و سپس نسبت به کاربري آن تصميم جامعي گرفته شود. برنامه اين است که اين خانه در همان مسيري که مرحوم دکتر صادقي از آن استفاده ميکرد مجدداً به کار گرفته شود. از اين بنا به عنوان درمانگاه خيريه براي درمان سرپايي اقشار ضعيف استفاده خواهد شد و پزشکاني که تمايل به همکاري داشته باشند هم ميتوانند در اين طرح ما را همراهي نمايند. در کنار آن کارهاي ديگري از جمله احداث موزه آثار دکتر صادقي هم در نظر گرفته خواهد شد. در واقع دو قسمت درمانگاه خيريه و موزه مرحوم دکتر صادقي حتماً در کاربري اين بنا لحاظ خواهد شد و اگر کاربريهاي ديگري هم لازم باشد در آينده به آن اضافه ميگردد.


شرکت توسعه آهن و فولاد با شهرداري هم تفاهمنامهاي براي تکميل سالن همايشهاي شهرداري و مجموعه آبي دلفين امضا کرده. در اين خصوص هم توضيحاتي بفرماييد.

 

کمک به زيرساختهاي فرهنگي و ورزشي شهر سيرجان در راستاي ايفاي مسووليتهاي اجتماعي وظيفه صنايع بزرگ معدني و صنعتي مستقر در سطح شهرستان است. در آبان ماه سال جاري مديرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر با شهرداري سيرجان به منظور تکميل سالن همايشهاي شهرداري و بازسازي مجموعه آبي دلفين تفاهم نامهاي امضا کرد. اين دو پروژه با اولويت در دستور کار تيم عمراني شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر قرار دارد. طراحي و نقشههاي اجرايي سالن همايشها تهيه و در حال حاضر جهت انتخاب پيمانکار به مناقصه گذاشته شده است. با شروع عمليات اجرايي اين پروژهها اطلاعات تکميلي به  افکار عمومياطلاع رساني خواهد شد.