فارسی / English

آگهی مزایده فروش آهن اسفنجی برگشتی کوره

آگهی مزایده فروش آهن اسفنجی برگشتی کوره

آگهی مزایده فروش مقدار 10.000 تن آهن اسفنجی برگشتی از کوره احیاء شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شرایط عمومی
پیش نویس قرارداد