فارسی / English

آگهی مناقصه تامین متریال و ساخت انبار مسقف

آگهی مناقصه تامین متریال و ساخت انبار مسقف

آگهی مناقصه ” تامین متریال و ساخت انبار مسقف” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه
اسناد فنی