فارسی / English

مناقصه تامین وخرید RO شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مناقصه تامین وخرید RO شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ” طراحی، تامین، تست و بهره برداری دو دستگاه R.O. پرتابل” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه
پاسخ به سوالات