فارسی / English

آگهی مناقصه ” تأمین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر “

آگهی مناقصه ” تأمین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر “

آگهی مناقصه ” تأمین، اجرا، تست، راه اندازی و تحویل سیستم دیزل ژنراتور  ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مشخصات فنی اصلاح شده
دعوتنامه
اصلاحات مناقصه