فارسی / English

مناقصه ساخت آشپزخانه

مناقصه ساخت آشپزخانه

آگهی مناقصه ” ساخت ساخت سالن پخت 700 نفره ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیش نویس قرارداد
اسناد فنی مناقصه
دعوت نامه