فارسی / English

دسته: مناقصه ها، مزایده ها

آگهی مناقصه تامین کمپرسورهای یدکی هوای سایت و هوای ابزاردقیق واحد طوبی

مدارک فنی اضافه گردید.

آگهی تجدید مزایده فروش حدودا 60 هزارتن لجن آهن اسفنجی

اطلاعیه ای برای این مزایده موجود نیست

آگهی مزایده فروش داغی تیوب باندل ها

اطلاعیه:
جدول پیشنهاد قیمت اصلاحی بارگذاری گردید.
این مزایده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲3 تمدید گردید

آگهی مناقصه احداث 530 متر پایانی کانال کنترل سیلاب شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان

اطلاعیه:
پیرو اسناد مناقصه 02/1506 ، مناقصه به صورت یک مرحله ای می باشد.
اسناد اصلاحی اضافه گردید.

مرحله دوم تجدید مزایده فروش حدودا میزان 75هزارتن نرمه گندله

اطلاعیه ای برای این مزایده موجود نیست

آگهی مزایده فروش حدودا 60 هزارتن لجن آهن اسفنجی

اطلاعیه ای برای این مزایده موجود نیست

آگهی مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست های مستعمل

اطلاعیه ای برای این مزایده موجود نیست

آگهی مناقصه احداث دو عدد مخزن آرگون مایع 30 متر مکعبی اضافه در پلنت اکسیژن شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اطلاعیه ای برای این مناقصه موجود نیست

آگهی مزایده فروش میزان حدودا 75 هزار تن نرمه گندله شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اصلاحیه : مهلت ارسال اسناد تا 18 / 10 / 1402 می باشد.

آگهی مناقصه احداث ساختمان آزمایشگاه مرکزی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اطلاعیه:
این مناقصه تا تاریخ 10/ 11 / 1402 تمدید گردید.
لیست تامین کنندگان تجهیزات آتش نشانی اضافه گردید.