فارسی / English

۷۰میلیارد تومان پروژه زیست محیطی در شرکت توسعه آهن و گلگهر سیرجان

۷۰میلیارد تومان پروژه زیست محیطی در شرکت توسعه آهن و گلگهر سیرجان

مدیر ایمن بهداشت و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان گفت: این شرکت با سرمایه گذاری ۷۰میلیارد تومان در پروژه های زیست محیطی توسعه متوازن طرح های صنعتی را همگام با الزامات محیط زیست در اولویت کاری قرار داده است .

به گزارش ایرنا، مرتضی احمدی روز چهارشنبه در پیامی به گردهمایی آموزشی مدیران روابط عمومی حفاظت محیط زیست کشور در کرمان افزود: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در ایران است.

وی با بیان اینکه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان پروژه های توسعه ای زیادی در حوزه صنعتی دارد تصریح کرد: طرح های اکسیژن پلنت و فولاد سازی سه میلیون تنی از جمله این طرح ها است که این طرح دارای تکنولوزی هایتک و خاص در دنیا است و می تواند ورق هایی با ضخامت های میلمیتری را تولید کند.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان ادامه داد: این پروژه بالغ بر ۹۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی دارد که با پیمانکار داخلی و مشارکت پیمانکار خارجی در حال انجام است.

احمدی به سرمایه گذاری در پروژه های زیست محیطی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان اشاره کرد و افزود: از جمله این اقدامات اجرای طرح غبارگیرها، سولفور زدایی و احداث فضای سبز است.

وی تاکید کرد: کار بزرگی که امسال در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان انجام شده اخذ مجوز زیست محیطی است که منجر به اخذ مجوز پروانه بهره برداری نیز شده است.

احمدی بیان کرد: این شرکت تمام الزامات زیست محیطی و حتی فراتر از آن را رعایت کرده به طوری که سیستم غبارگیرهای این شرکت از نظر زیست محیطی مشکلی نداشتند اما از نظر سلامت کارکنان ملزم به تغییر این سیستم با هزینه کرد ۳۰ میلیارد تومان شدیم.