فارسی / English

پس کشی کابل های برق مازاد در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با ضمانت سلامت کابل های پس کش شده

پس کشی کابل های برق مازاد در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با ضمانت سلامت کابل های پس کش شده

این مناقصه تا تاریخ ۲۱ / ۸ / ۱۴۰۲ تمدید گردید

دانلود اسناد مناقصه