فارسی / English

پروژه بریکت سرد آهن اسفنجی

پروژه بریکت سرد آهن اسفنجی

هدف طرح : تولید سالانه 500 هزار تن بریکت سرد
سال شروع و پایان : 1395-1397
سرمایه گذاری ارزی : 5/2 میلیون یورو
سرمایه گذاری ریالی : 100 میلیارد ریال
اشتغال زایی مستقیم : 27 نفر
پیمانکار : شرکت CPG
مشاور طرح :پامیدکو
پروژه احداث کارخانه بریکت سرد،آهن اسفنجی تولید شده توسط کارخانه های گوهر و کوثر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر را به بریکت سرد تبدیل می نماید که به جای خوراک کارخانه های فولا سازی مورد استفاده قرار میگیرد.
سرمایه گذاری این پروژه از محل آورده سهامداران تامین میشود.همچنین شایان ذکر است با به بهره برداری رسیدن این طرح برای 27 نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد خواهد شد.