فارسی / English

پروژه احیاء 3 (طوبی)

پروژه احیاء 3 (طوبی)

– مگامدول طوبی با ظرفيت توليد 1 میلیون و 850 هزار تن آهن اسنفجی در سال، قابليت توليد دو محصول آهن اسفنجي سرد و آهن اسفنجی گرم را داراست. تکنولوژی این طرح میدرکس بوده و ماده اولیه این کارخانه گندله می باشد. فرآیند احیای مستقیم میدرکس با استفاده از یک کوره بستر متحرک با فشار پایین که گاز احیا کننده در آن از پایین به بالا از میان کلوخ ها یا گندله های سنگ آهن عبور می کند، پایه ریزی شده است. هیدروژن و منوکسید کربن گازهای احیا کننده در فرآیند میدرکس هستند که بایستی به روش صنعتی تولید شوند.

– گندله به محض ورود در معرض گازهای احیایی قرار گرفته و تبادل شیمیایی و حرارتی انجام می دهند. در تبادل حرارتی گازهای احیایی تا اندازه ای دمای خود را از دست می دهد و دمای گندله سرد بالا می رود. در تبادل شیمیایی درصد عوامل احیایی کاهش یافته و در طرف دیگر درصد اکسیژن گندله کم می شود.