فارسی / English

هیأت مدیره و مدیرعامل

حجت نجمی نیا

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

نماینده حقوقی شركت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر (سهامي خاص)

اسداله فرشاد

نماینده حقوقی شركت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدير (سهامي خاص)

جعفر رفیعیان

نماینده حقوقی شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام)

جعفر رفیعیان

نماینده حقوقی شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام)

کیارش مهرانی

نماینده حقوقی شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)

محمد حسین بنی‌اسد زاده بافتی

نماینده حقوقی موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده

محمد حسین بنی‌اسد زاده بافتی

نماینده حقوقی موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده