فارسی / English

نشست صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با پرسنل این شرکت و پیمانکاران

نشست صمیمانه مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با پرسنل این شرکت و پیمانکاران

امروز در ادامه بازدید مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر از واحدهای بهره برداری شرکت، نشستی صمیمانه با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و سرپرستان معاونت‌های بهره‌برداری و بازرگانی و همچنین پرسنل پیمانکاری شاغل در این واحدها برگزار شد. در این نشست مهندس محیاپور با تاکید بر به روز بودن دانش و علم کلیه کارکنان در واحدهای مختلف، موفقیت های به دست آمده را مرهون تلاش تیمی اعم از کارفرما و پیمانکار دانست.