فارسی / English

افتخاری دیگر برای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

نام رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در بین 2 درصد دانشمندان برتر جهان

افتخاری دیگر برای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

نام رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در بین 2 درصد دانشمندان برتر جهان

دکتر رضا بهاالدینی رئیس واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، در لیست ۲ درصد دانشمند برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت.
این فهرست که ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شد، بر اساس ارزيابي مؤسسه علمی و انتشاراتی Elsevier و داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس توسط دانشگاه استنفورد تهیه می شود. تعداد استنادات به توليدات علمي محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادي، شاخص اچ پژوهشگران و استفاده از يک شاخص استنادي ترکيبي (که مجموعه‌اي از شش شاخص استنادي مجزاست)، ملاک ‌هاي ارزيابي اين مؤسسه جهت تعيين دانشمندان دو درصد برتر دنیا است. دکتر رضا بهاالدینی یک بار دیگر در سال ۲۰۱۹ نیز به این افتخار نائل شده بود.