فارسی / English

مسئولیت اجتماعی شرکتی (به انگلیسی: Corporate Social Responsibility) یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از جستارهای «اخلاق کسب و کار» است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد». شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر یکی از شرکت های مسئولیت پذیر در زمینه اجتماع بوده و همواره به اصول مسئولیت های اجتماعی پایبند می باشد و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

گزارش پایداری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – سال 1400

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به عنوان یکی از شرکت های شناخته شده صنعت فولاد در ایران همواره کوشیده است در کنار فعالیت های صنعتی الزامات و استانداردهای حوزه توسعه پایدار را هم به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دهد. این گزارش تلاشی است برای برداشتن نخستین گام های گزارش دهی بر مبنای استاندارد GRI . به خوبی واقفیم که هنوز تا ارایه گزارشی که بتواند تمامی کدهای افشا در این استاندارد را پوشش دهد راهی طولانی داریم. اما بر این باوریم که شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با ادامه سیاست های راهبردی کنونی می تواند در سال های آتی گزارش هایی به مراتب دقیقتر از به نتیجه رسیدن برنامه های حوزه توسعه پایدار ارایه کند.

تعدادی از پروژه های حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر