فارسی / English

مزایده عمومی فروش محصولات کارخانه اکسیژن شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (نیتروژن مایع)

مزایده عمومی فروش محصولات کارخانه اکسیژن شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (نیتروژن مایع)

دانلود اسناد مزایده