فارسی / English

مزايده فروش دستگاه قوطي ساز

مزايده فروش دستگاه قوطي ساز

آگهی مزایده ” فروش دستگاه قوطي ساز” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه