فارسی / English

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سازندگان “الکتروموتور های MV”

فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سازندگان “الکتروموتور های MV”

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی سازندگان داخلی "الکتروموتورهای MV" اقدام نماید.

لذا از کلیه سازندگان داخلی ذی صلاح که امکان ساخت این تجهیز را دارند، تقاضا می شود نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک در سامانه وندور لیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر تا تاریخ 15 مردادماه 1403 به آدرس: https://srm.gisdco.ir/#/Home/Default اقدام نمایند.

شماره تماس جهت هماهنگی:
03431294214
09130025610 آقای شاه گل
لازم به توضیح است در صورت نیاز راهنمای ثبت نام نیز در سامانه وجود دارد.

مدیریت تامین و تدارکات