فارسی / English

طراحی، ساخت و تامین، نظارت بر نصب ، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتور33/20 کیلو ولت با ظرفیت 4 مگا ولت آمپر

طراحی، ساخت و تامین، نظارت بر نصب ، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتور33/20 کیلو ولت با ظرفیت 4 مگا ولت آمپر

آگهی مناقصه ” طراحی، ساخت و تامین، نظارت بر نصب ، راه اندازی و تحویل ترانسفورماتور33/20 کیلو ولت با ظرفیت 4 مگا ولت آمپر” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه