فارسی / English

صدور پروانه اکتشاف برای ۱۰ پهنه معدنی جنوب کرمان

صدور پروانه اکتشاف برای ۱۰ پهنه معدنی جنوب کرمان

دنیای معدن-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان گفت: ۲۰ نوع ماده معدنی از جمله تیتانیوم، مس، کرومیت، آهن، سنگ چینی، منگنز، آهک و طلا در جنوب استان کرمان شناسایی شده اند که در این راستا ۱۴ پهنه مشخص شده، برای ۱۰ پهنه به نتیجه رسیده و پروانه اکتشاف صادر شده است.

به گزارش دنیای معدن؛ مسلم مروجی فرد در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در کرمان گفت: دو ظرفیت مهم جنوب استان کشاورزی و معدن است که در کشاورزی سالانه 4 میلیون و 500 هزار تن محصول تولید می شود و باید صنایع فرآوری کشاورزی توسعه یابد. او افزود: ۳۰ درصد مجوزهای صنایع جنوب برای کشاورزی و ۱۵ درصد برای خدمات حوزه کشاورزی صادر شده است. مروجی فرد ضمن انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات بانک ها در این حوزه بیان کرد: نبود زیرساخت ها، عدم همکاری مناسب دستگاه ها به دلیل بروکراسی های اداری و قوانین دست و پاگیر در معادن جنوب کرمان از مهم ترین مشکلات این حوزه است.

او افزود: ۲۰ نوع ماده معدنی از جمله تیتانیوم، مس، کرومیت، آهن، سنگ چینی، منگنز، آهک و طلا در جنوب استان کرمان شناسایی شده اند که در این راستا ۱۴ پهنه مشخص شده، برای ۱۰ پهنه به نتیجه رسیده و پروانه اکتشاف صادر شده است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان بیان کرد: ۳۱۴ پرونده اکتشاف، ۹۸ گواهی کشف و ۱۱۰ پروانه بهره برداری معدن در جنوب استان کرمان وجود دارد و ۵۵ مجوز صنایع معدنی صادر شده است.

مروجی فرد تصریح کرد: اکثر معادن جنوب کرمان تا چند سال قبل درگیر معارض محلی بودند اما در حال حاضر به دلیل اشتغالزایی صورت گرفته در معادن، کمتر از ۱۰ درصد معادن درگیر معارضان محلی هستند و تا پایان سال یک هزار شغل جدید نیز ایجاد می شود.