فارسی / English

سمپوزیوم فولاد 402 آغاز به کار کرد

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، فعال در همایش و نمایشگاه

سمپوزیوم فولاد 402 آغاز به کار کرد

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، فعال در همایش و نمایشگاه

سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ از امروز کار خود را آغاز کرد و همایش این رویداد فولادی در سالن همایشهای کیش افتتاح شد.

متخصصان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر با ارائه چندین مقاله در این  رویداد حضور فعال و پر رنگی داشته اند. همچنین در نمایشگاه جانبی، شرکت توسعه آهن و فولاد با مشارکت شرکتهای گل گهر و جهان فولاد با برپایی غرفه آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.
غرفه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نمایشگاه سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ تا پنجشنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.