فارسی / English

سهامداران شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
نام سهامداردرصد سهمآدرس وب سایت
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر35%https://geg.ir
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر15%http://www.golgohar-id.com
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان10%https://www.igisco.ir
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک های ملی10%https://sbbiran.ir
شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر10%https://gimidco.com
شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات10%https://mmdic.ir
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید10%https://omidinvestment.ir