فارسی / English

ساخت، نظارت بر نصب و تست یک دستگاه کمپرسور طرح ارزنر(مشابه با مدل GQb ساخت شرکت Aerzen) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

ساخت، نظارت بر نصب و تست یک دستگاه کمپرسور طرح ارزنر(مشابه با مدل GQb ساخت شرکت Aerzen) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

این مناقصه تا تاریخ 1402/10/02 تمدید گردید.

دانلود اسناد مناقصه