فارسی / English

تولید واقعی فولاد خام در پایان سال جاری ۳۰ میلیون و ۸۴ هزار تن برآورد شده است

تولید واقعی فولاد خام در پایان سال جاری ۳۰ میلیون و ۸۴ هزار تن برآورد شده است

دنیای معدن: معاون برنامه ریزی شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک با اشاره به طرح جامع فولاد کشور، گفت: پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال جاری ظرفیت اسمی تولید فولاد خام در کشور به ۴۶ میلیون و ۲۴ هزار تن برسد، در حالی که تولید واقعی آن در این سال به ۳۰ میلیون و ۸۴ هزار تن خواهد رسید.