فارسی / English

تامین متریال و اجرای پوشش ضد حریق کابل ها و سینی کابل های تونل برق کارخانجات احیاء

تامین متریال و اجرای پوشش ضد حریق کابل ها و سینی کابل های تونل برق کارخانجات احیاء

اطلاعیه ای برای این مناقصه موجود نیست

دانلود اسناد مناقصه