فارسی / English

تأمین یک دستگاه الکتروموتور با توان 4200KW و سطح ولتاژ 11KV

تأمین یک دستگاه الکتروموتور با توان 4200KW و سطح ولتاژ 11KV

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد نسبت به تأمین یک دستگاه الکتروموتور با توان 4200 KW و سطح ولتاژ 11KV مطابق مشخصات ارایه شده از طریق دریافت پیشنهاد فنی و مالی اقدام نماید.

اولویت این کارفرما الکتروموتور از برند TECO می باشد و در صورتی که موتور ساخته شده از برندهای دیگر در دسترس می باشد قابلیت بررسی پیشنهاد فنی وجود دارد.
کلیه مشخصات فنی موتور مطابق فایل پیوست در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.gisdco.com می باشد و تنها جهت چرخش موتور به صورت CW و یا دو جهته بایستی در نظر گرفته شود.
مدت زمان ارائه پیشنهادات 1402/04/10 می باشد.
لذا از کلیه سازندگان داخلی و شرکت های بازرگانی ذی صلاح که امکان تأمین تجهیز مذکور را در کوتاه ترین زمان ممکن دارند (ساخت تجهیز با توجه به طولانی بودن زمان ساخت مد نظر نمی باشد)، تقاضا می شود نسبت به ارسال پیشنهادات و دریافت اسناد فنی با آدرس ایمیل R.firouzabadi@gisdco.ir مکاتبه نمایید.

شماره تماس جهت هماهنگی :
09139457998
03431294212