فارسی / English

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ( سهامی خاص )

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ( سهامی خاص )

   بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ( سهام خاص ) به شماره ثبت 3136 شهرستان سیرجان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام که رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 09/03/1403 واقع در تهران ، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی ، نبش کوچه دلبسته ، هتل سیمرغ برگزار می گردد حضور به هم رسانند . از سهامداران و نمایندگان آنان تقاضا می شود همراه با معرفی نامه رسمی و مدارک شناسایی معتبرجهت اخذ تصمیمات در خصوص موضوعات دستور جلسه در موعد مقرر حضور به هم رسانند

دستورات جلسه :

1-استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره

2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد حساب ها و عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402

3-بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی  و صورت سود و زیان منتهی به 29/12/1402

4- انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره

5-تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 1403 و حق الزحمه

6-تعیین روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای سال مالی 1403

7-تقسیم سود سال مالی منتهی به 29/12/1402

8- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .

                                                                                    هیأت مدیره شرکت