فارسی / English

از قیمت آهن اسفنجی در بورس کالا چه خبر؟

از قیمت آهن اسفنجی در بورس کالا چه خبر؟

به گزارش معدن ۲۴، روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه، ۲۴۰۰ تن آهن اسفنجی در بورس کالا به قیمت پایه ۱۱۶,۵۳۹ ریال توسط صنعت فولاد شادگان عرضه و تماما معامله شد

و ۱۲ هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا به قیمت پایه ۱۳۳,۴۴۴ ریال توسط شرکت فولاد غدیر نی ریز عرضه و تماما معامله شد

و ۵ هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا به قیمت پایه ۱۳۰,۳۴۰ ریال توسط شرکت احیا استیل فولاد بافت عرضه و تماما معامله شد

و ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا به قیمت پایه ۱۳۵,۰۵۸ ریال توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر عرضه و تماما معامله شد