فارسی / English

با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آغاز شد.

با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل:

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر آغاز شد.

جلسه افتتاحیه ارزیابی تعالی سازمانی صبح امروز با حضور دکتر فرشاد رئیس هیات مدیره، مهندس محیاپور مدیر عامل، دکتر ابوتراب فاضل مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر، چند تن از مدیران فولادی کشور، معاونان و مدیران شرکت و همچنین تیم ارزیاب به سرپرستی دکتر مقصود بیگی، برگزار و ارزیابی این شرکت رسما آغاز شد. در این جلسه مهندس محیاپور با بیان دیدگاه ها، برنامه ها و استراتژی های شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اظهار داشت: اهمیت جایزه تعالی و جاری و ساری شدن فرهنگ آن در سازمان برای ما کم اهمیت تر از پروژه های بزرگ و سنگین شرکت نیست. وی با بیان اینکه خوش نامی شرکت توسعه آهن و فولاد و اعتماد سهامداران در سرمایه گذاری ها باعث توسعه این شرکت شده، گفت: دریافت جایزه تعالی موجب اعتبار برند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می شود.
گفتنی ست ارزیابان در مدت چهار روز بخش های مختلف شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و بعد از دقت نظر در اقدامات انجام گرفته، آن را مستحق دریافت جایزه تعالی خواهند دانست.