فارسی / English

آیا سهم خواهی مانعی برای توسعه اکتشافات در ایران شده است؟

آیا سهم خواهی مانعی برای توسعه اکتشافات در ایران شده است؟

معدن ۲۴:در حالی که سرمایه گذاران بخش خصوصی به تعدد از روند اداری طولانی و خسته کننده ثبت محدوده های معدنی شکایت دارند، از نظر آن ها سازمان های مربوطه موضوع استعلام هم به مانعی جدی برای ثبت محدوده و اخذ پروانه اکتشاف تبدیل شده اند.

در این میان موضوع کمبود شدید بودجه سازمان های مربوطه به عنوان اصلی ترین دلیل مخالفت و مانع تراشی برای ثبت محدوده های معدنی عنوان می شود که منجر به سهم خواهی آن ها در این حوزه شده است.

به نظر می رسد پس از سازمان هایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی و… حالا سازمان انرژی اتمی ایران هم جدی ترین رقیب وزارت صمت در بلوکه کردن محدوده های معدنی لقب گرفته که ظاهرا انگیزه بالایی را هم بخصوص در سال های اخیر از خود نشان داده است!