فارسی / English

آگهی مناقصه تامین، نظارت بر نصب و تحویل یک دستگاه ترانسفورماتور 20/33 کیلو ولت با ظرفیت 4 مگا ولت آمپر

آگهی مناقصه تامین، نظارت بر نصب و تحویل یک دستگاه ترانسفورماتور 20/33 کیلو ولت با ظرفیت 4 مگا ولت آمپر

این مناقصه تا تاریخ 1402/09/01 تمدید گردید