فارسی / English

آگهی مناقصه ” طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل 2 دستگاه جرثقیل سقفی انبارهای فولادسازی”

آگهی مناقصه ” طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل 2 دستگاه جرثقیل سقفی انبارهای فولادسازی”

آگهی مناقصه ” طراحی، تامین، اجرا، نصب و راه اندازی و تحویل 2 دستگاه جرثقیل سقفی انبارهای فولادسازی” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

اسناد مناقصه
اسناد فنی