فارسی / English

آگهی مناقصه ساخت ده ست تیوب باندل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه ساخت ده ست تیوب باندل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

این مناقصه تا تاریخ 1402/10/14 تمدید گردید.

دانلود اسناد مناقصه