فارسی / English

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه هوارسان با کویل DX جهت سالن پخت 700 نفره

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه هوارسان با کویل DX جهت سالن پخت 700 نفره

خرید یک دستگاه هوارسان با کویل DX جهت سالن پخت 700 نفره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دانلود اسناد