فارسی / English

آگهی مناقصه خرید متریال لاین های ازت، اکسیژن و سیل گس مابین واحدهای گوهر وطوبی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه خرید متریال لاین های ازت، اکسیژن و سیل گس مابین واحدهای گوهر وطوبی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

این مناقصه تا تاریخ 1403/04/16 تمدید گردید. الزامات به روز HSE در ذیل آگهی قرار گرفت. این مناقصه تا تاریخ 1403/04/20 تمدید گردید.