فارسی / English

آگهی مناقصه خرید متریال لاین های ازت، اکسیژن و سیل گس مابین واحدهای گوهر و طوبی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه خرید متریال لاین های ازت، اکسیژن و سیل گس مابین واحدهای گوهر و طوبی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

این مناقصه تا تاریخ 1403/03/09 تمدید گردید.