فارسی / English

آگهی مناقصه خرید الکتروموتورهای یدکی واحد های احیا شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه خرید الکتروموتورهای یدکی واحد های احیا شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

این مناقصه تا تاریخ 31 / 4 / 1403 تمدید گردید

دانلود اسناد مناقصه