فارسی / English

آگهی مناقصه “خدمات سیستم های اعلام و اطفاء حریق”

آگهی مناقصه “خدمات سیستم های اعلام و اطفاء حریق”

آگهی مناقصه ” خدمات سیستم های اعلام و اطفاء حریق ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه