فارسی / English

آگهی مناقصه تامین 130 تن جاذب سولفور زدایی

آگهی مناقصه تامین 130 تن جاذب سولفور زدایی

آگهی مناقصه ” آگهی مناقصه تامین 130 تن جاذب سولفور زدایی” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه