فارسی / English

آگهی مناقصه ” تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر “

آگهی مناقصه ” تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر “

آگهی مناقصه ” تامین و اجرای پوشش ضدحریق کابل ها و سینی کابل های کارخانه گوهر و کوثر ” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

اسناد مناقصه