فارسی / English

آگهی مناقصه تامین و اجرای رنگ آمیزی لاین ها، تجهیزات و ساختمان های سایت احیاء مستقیم شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه تامین و اجرای رنگ آمیزی لاین ها، تجهیزات و ساختمان های سایت احیاء مستقیم شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

این مناقصه تا تاریخ 1403/03/09 تمدید گردید.

دانلود اسناد مناقصه