فارسی / English

آگهی مناقصه تامین متریال و اجرا (احداث) شبکه آبیاری قطره ای فضای سبز به همراه تامین و احداث مخزن 500 متر مکعبی و ساختمان ایستگاه پمپاژ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

آگهی مناقصه تامین متریال و اجرا (احداث) شبکه آبیاری قطره ای فضای سبز به همراه تامین و احداث مخزن 500 متر مکعبی و ساختمان ایستگاه پمپاژ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دانلود اسناد مناقصه