فارسی / English

آگهی مناقصه تامین شیر کنترلی، ابزار دقیق و لوله به همراه اجرای پایپینگ پروژه تزریق اکسیژن و گاز طبیعی به طور همزمان

آگهی مناقصه تامین شیر کنترلی، ابزار دقیق و لوله به همراه اجرای پایپینگ پروژه تزریق اکسیژن و گاز طبیعی به طور همزمان

این مناقصه تا تاریخ 1402/10/02 تمدید گردید.

دانلود اسناد مناقصه